Хостинг споредба

ХОСТИНГ ПАКЕТИ

Имајќи ги предвид потребите на корисниците нудиме три основни пакети

Хостинг пакетите ви нудат различни можности во зависност од комплексноста на вашата презентација, развојот на бизнисот и расположливиот буџет…

ПРОМОЦИЈА

2+1 Промотивна понуда
Со купување на хостинг за 2 години, добивате 1 година бесплатно за сите пакети.Не пропуштајте ја приликата и обезбедете го вашиот бизнис со стабилен и сигурен хостинг по поволни цени.

Простор на дискот и проток Basic Business Business +
 
Простор на дискот 2000 MB 2000 MB Неограничено
 
Месечен проток (трансфер) 100 GB 300 GB Неограничено
 
Додатна IP адреса 20€ / годишно 20€ / годишно 20€ / годишно
 
Линк (bandwith) 1000 mbps 1000 mbps 1000 mbps
 
Хостирани сајтови 1 4 Неограничено
 
Цена 25€ годишно 69€ годишно 139€ годишно
Менаџмент на сајтот Basic Business Business +
 
Бесплатен домен во пакет 0 0 1
 
Паркирани домени 0 3 Неограничено
 
Awstats
 
 
 
 
Error Logs
 
 
 
 
Access to Raw Log Files
 
 
 
 
Cron Jobs
 
 
 
 
URL Redirect/Forwarding
 
 
 
 
Microsoft FrontPage
 
 
 
 
cPanel v11+ v11+ v11+
 
CGI-Center
 
 
 
 
Fantastico
 
 
 
E-Commerce Basic Business Business +
 
Cube Cart
 
 
 
 
OS Commerce
 
 
 
 
Zen Cart
 
 
 
Email Basic Business Business +
 
Spam Protection
 
 
 
 
Anti-Virus
 
 
 
 
Mailing List 5 Неограничено Неограничено
 
Web-based Email
 
 
 
 
Catch-all Accoun
 
 
 
 
Mail Exchanger (MX)
 
 
 
 
IMAP
 
 
 
 
Email Forwarding Неограничено Неограничено Неограничено
 
Email Aliases Неограничено Неограничено Неограничено
 
Email Auto-responders Неограничено Неограничено Неограничено
Database Basic Business Business +
 
MySQL 5.6.19 1 5 Неограничено
 
Postgre SQL
 
 
 
 
phpMYadmin
 
 
 
Server-side Scripts Basic Business Business +
 
PHP 5.5.13
 
 
 
 
CGI (personal cgi-bin)
 
 
 
 
Perl
 
 
 
 
Shared Secure Server (SSL)
 
 
 
 
GD
 
 
 
Сигурност Basic Business Business +
 
Password Protected Dir.
 
 
 
 
Secure Data Center
 
 
 
Подршка Basic Business Business +
 
24×7 E-mail 0 0 1
 
24×7 Ticketing Support
 
 
 
Гаранција Basic Business Business +
 
99.9% Network Uptime
 
 
 
 
Подршка
 
 
 
 
Седмичен backup
 
 
 
 
Online упатства
 
 
 
 
Online туторијали
 
 
 
 
Фиксна цена за хостинг
 
 
 
Ценовник Basic Business Business +
 
Instant Setup бесплатно! бесплатно! бесплатно!
 
12 месеци 25€ 69€ 139€
 
2 години + 1 година бесплатно (3 Years) 50€ 138€ 278€
Нарачајте! Нарачајте! Нарачајте!