Whois заштита на доменот

WHOIS заштита за домен Како да ја активирама заштитата?
Испратете ни тикет и нагласете за кој домен сакате да активираме заштита.

Да ли знаете дека можете да ги заштитите податоците за сопственоста на доменот? Цената на ова услуга е 10 € годишно за било кој вид на домен (интернационален). Како да проверите што е видливо од податоците за сопственоста на доменот? Внесете го доменот на сајтот whois.sc и погледајте кои се податоци се јавно достапни.

 

НАПОМЕНА:

  • Како би можеле да ја активираме WHOIS заштитата за вас, морате да имате закупено домен преку нас МакХост-AdriaHost.
  • Во колку нарачувате нов пакет хостинг и домен, потребно е да ни наведете да ли сакате да ги заштитиме податоците за сопственоста на доменот. Ако веќе имате купено домен кај нас а сакате да ја активираме WHOIS заштитата за вас, мошете да не контактирате.
  • WHOIS заштита е валидна за исто време за кое е закупен и доменот, така што WHOIS заштитата истекува истиот ден кога истекува и вашиот домен. Со активирање на услугата за whois заштита на веќе регистриран домен, датумот за истек на ова услуга ќе биде секогаш поврзан со датумот на истекот на доменот, без оглед колку време преостанало за ваидноста на заштитениот домен и цената за ова услуга се наплатува во полн износ.

 

Повеќе за администрирање на домени и други услуги…
Регистрација на Домен Трансфер на домен SSL сертификати

 

Guide Macedonia
Advertisement