SEO Оптимизација

 

Маркетинг!

Успешни и помалку успешни фирми се повеќе се одлучуваат за изработка на веб презентации, со намера промоција на своите производи, услуги или инфо кои ги нудат..

 

Веб .::-::. Медиум   WorldWide-Web

Се повеке, успешни и помалку успешни фирми се одлучуваат на изработка на веб презентација со намера преку интернет да ги промовираат своите производи, услуги или информации кои ги нудат. Меѓутоа, веб страниците на успешните фирми неретко и не се баш толку успешни. Фирмите кои нарачуваат веб страници, неретко тоа го прават без било какви сознанија и консултации за целта-ползата од веб страницата или за Интернетот како медиум воопшто

Маркетинг!
Успешни и помалку успешни фирми се повеќе се одлучуваат за изработка на веб презентации, со намера промоција на своите производи, услуги или инфо кои ги нудат..
Веб страниците помеѓу останатото се и средство за огласување, информирање или промоција. Како што летоците или проспектите имаат за основна цел огласување на одредени производи и услуги или понуда на одредени информации. Како што летоците, рекламата, проспектите без очите кои ги гледаат и рацете кои ги листаат не ја исполнуваат својата цел, така и веб страниците немаат никаква смисла без посетители. Веб страниците без посетители се необјавени огласи.
Посетите на веб страниците е онаа по што успешните веб страници се разликуваат од неуспешните.

За комерцијалниот успех на веб презентациите е потребно многу стручна и квалитетна работа, а сето тоа со претходно направена детална анализа. Изработката на сајтот и неговото поставување не се сами по себе доволни за проектот на изработката на сајтот ги донесе очекуваните резултати. Потребно е да што поголем број на потецијални клиенти дознаат за сајтот.

Со закупување на хост кај нас нудиме можност на промоција на повеќе нивои а со тоа и зголемен број на посети на вашиот сајт. Податоците покажуваат дека преку 85% од вкупниот број на посети доаѓа преку интернет пребарувачите, затоа прва работа која треба да се направи е да се изврши оптимизација (активна и пасивна) на самиот сајт за пребарувачите.

 

Оптимизација за пребарувачи – SEO (Search Engine Optimization)

SEO е кратенка за Search Engine Optimization што во слободен превод значи оптимизација, или прилагодување на сајтот за пребарувачите. Целта на SEO оптимизацијата е да се зголеми видливоста и посетеноста преку пребарувачите што пак како краен резултат доведува до зголемен број на контакти а со тоа и пораст на директната продажба. Со други зборови SEO или оптимизација не е ништо другу туку internet marketing или огласување т.е промоција на web страницата. Оптимизацијата на сајтот е неопходна за секоја од страните посебно бидејќи содржината на секоја страна е различна а со тоа и разликата кај клучните зборови е евидентна.

SEO оптимизацијата е прилагодување на страниците за пребарувачите кои преку посебни алгоритми вреднуваат одредени содржини, и е од клучен значај како би се појавиле на Google, Yahoo или Bing. За да привлечете повеќе посетители можеме да извршиме пасивна оптимизација (креирање XML sitemap, оптимизација на permalink, конфигурирање на SEO плагин и др.) а на барање и вклучување на активни елементи.

Во пракса SEO оптимизацијата е поделена на активна и пасивна односно of-line и online, но целата приказна може да се сведе на тоа дека без добро изработена оптимизација вие и немате никаков маркетинг односно посетителите на вашата страница се лица кои или тешко дошле до вашата презентација или слушнале од пријател или некој друг медиум случајно…

Во можност сме драстично да ја зголемиме посетеноста на вашиот сајт (и со целни посетители) како и негова присутност на пребарувачите преку активна и пасивна оптимизација. Како резултат ќе имате финансијска корист од оптимизацијата, значи самата услуга за оптимизација на сајтот не е трошок туку вид на internet маркетинг, интернет огласување или влог во интернет од кој ќе има голема придобивка.
Основна цена на оваа услуга е 50€.

 

Ако ви се допадна она што го видовте Нарачете веднаш! преку емаил или на контакт формата!* Повеќе инфо на телефон 078/ 305 366

 

Кампања преку банери

Секако постои и тнр банер кампања која ви ја нудиме, со поставување на банери во повеќе различни системи на голем број сајтови. Вашиот банер ќе се прикаже 100, 000 пати на голем број сајтови, а со тоа бројот на посети на вашиот сајт рапидно да се зголеми.
Основна цена на оваа услуга е 250€.

Ваквиот начин на огласување покрај бројните предности за жал има и недостатоци кои неретко резултираат со неуспех и контра реклама со непосакувани последници.
Искустата се различни: од позитивни што значи зголемуванје на бројот на целините посети до негативни во смисла на тотално погрешно наведување на посети на страната, па се до штетата нанесена на угледот на компанијата која на тој начин се рекламирала.

 

Google Кампања

Вашиот сајт на самиот врв!!!

Кампања преку Google


Покрај SEO оптимизацијата, кај еден од најголемите и најпознати пребарувачи Google постои можност вашиот сајт да се појави во посебен дел за спонзори што ке овозможи вашиот сајт секогаш биде на самиот врв од бараните резултати по одреден број на клучни зборови. Вака генерираните резултати се појавуваат на врвот над сите, во посебно означено поле или во десниот дел како на сликата.