Motion Graphic – Подвижна Графика

.
Графика кај која се користи видео и/или технологија за анимација со цел создавање илузија на движење или ротација, вообичаено се комбинира со аудио за употреба во мултимедијални проекти. Motion Graphic обично се прикажува преку електронските медиуми, технологија, но може да биде прикажана и преку рачно напојувана технологија (на пр. thaumatrope, phenakistoscope, stroboscope, zoetrope, praxinoscope, флип книга).
Терминолошки е корисно за разграничување на графика од графика со трансформирање изглед со текот на времето, без претерано специфицирање на формата.

 

…наскоро повеќе…

 

MakWin The Best Macedonian Website
Advertisement