MakHost - The Best Value at the Best Price!

Упатства Tutorials

Gmail како Default емаил клиент

Gmail како Default емаил клиент

Поставете го Gmail за Default емаил програм во Mozilla Firefox Згодна можност за сите оние што користат Google Mail и Mozilla Firefox но и за оние што користат Yahoo или некоја друга десктоп апликација за прием на и испраќање на електронска пошта. Кога на некој од сајтовите ќе наидете на емаил линк и ќе посакате […]

Translate »