MakHost - The Best Value at the Best Price!

Blog

Споредување на CMS

Споредување на CMS

Постојат многу споредби на CMS (Content Management System) но сите тие се до некаде израз на потребите од маркетиншки пробив, што секогаш може и создава конфузија во изборот на CMS за вас. Најважниот елемент се вашите барања кои се пак одредени од вашите потреби и ситуација. Каков вид на веб презентација имате намера да направите, […]

Joomla Спецификации

Joomla Спецификации

Joomla Content Management System Општи Карактеристики: Joomla (Џумла)! Неколку примери од вистинскиот виртуелен свет за тоа што Joomla (Џумла)! content management system софтверот може да направи? Joomla се користи низ целиот свет, во снажни веб сајтови, во сите форми и големини. На пример: * Корпорациски веб сајтови или портали * Корпорациски интранет и интернет(екстранет) * […]

Drupal Спецификации

Друпал Content Management System Општи Карактеристики: Книга на соработка Оваа уникатна книга функција ви овозможува подесување на “книга на соработка”, а потоа доделување овластувања на други лица за да се придонесе во содржината. Пријателски адреси Друпал користи Apache mod_rewrite да овозможи индивидуализирање на URL адресите кои се пријателски и за корисникот и за пребарувачите. Модули […]

Translate »